Pages Menu
Rss
Categories Menu

Posted on J març, 2021 in Notícies

Un record, una reflexió i una mirada cap el futur

Parlar de moviments feministes i de teologia feminista a Catalunya ens remet forçosament al Col·lectiu de Dones en l’Església, (1986) perquè en realitat és aquest grup el qui va canalitzar totes les inquietuds feministes cristianes d’aquella època de postconcili que s’anaven gestant de diverses maneres arreu de Catalunya, d’una manera més accentuada a Barcelona i a Girona.És un “en” de pertinença, no un “de” de submissió.

Objectiu:

Treballar per assolir la paritat entre homes i dones en drets i deures, tant en l’església com en la societat, i que ha aconseguit aplegar al seu entorn persones de sensibilitats molt diverses, inquietes per l’escàs reconeixement de les dones al món eclesial.

Des dels seus orígens va relacionar-se i treballar contínuament amb els moviments internacionals, amb els qui compartia els mateixos objectius, per tant, amb una inquietud universalista i ecumènica que s’ha manifestat en el seu recorregut històric i  que no ha abandonat mai. En aquests més de trenta anys ha col·laborat i participat  en diverses associacions, congressos o col·loquis universals, tant a nivell teològic (ATE, ESWTR) com ecumènic. En l’àmbit estatal ha estat present en les diverses trobades de Mujeres y Teología a Madrid, Galícia, Saragossa o del País Basc, entre altres.

Ha tingut un important procés de formació en teologia feminista per les associades del que en donen fe els llibres editats i ha estat present a la universitat a través dels crèdits de lliure elecció

El desembre de 1997 va celebrar el “I Congrés Internacional de Dones Cristianes” sota el lema “Vers una antropologia cristiana integradora”. Les ponències van anar a càrrec de teòlogues de prestigi internacional, com Elisabeth Schüssler Fiorenza, Mercedes Navarro i altres, pioneres en aquells moments al costat d’altres noms, de casa nostra i d’arreu del món.

L’altre gran esdeveniment d’envergadura universal va ser el “II Sínode Europeu de Dones”, celebrat a Bellaterra l’agost del 2003. (El primer s’havia celebrat a Aústria l’any 1996). El lema “Atrevir-se a la diversitat” i va ser concebut “com una assemblea poderosa i enfortidora de les dones de totes les confessions i religions” europees. Assistència: unes 800 dones i, recordo, uns 4 o 5 barons. Ponències: set noms de reconeguda solvència internacional i una vintena de noms nacionals per a conduir el diferents grups de treball. Nosaltres, el Col·lectiu, hi érem, com a organitzadores i assistents, com dones que  miràvem el futur amb aire esperançador. No estàvem equivocades, algunes ja no hi són, altres som ben grans, i altres, joves, també van buscant el seu camí amb el mateix ideal.

______

Avui la inquietud feminista de presència de les dones en tots els àmbits de l’Església, especialment en aquells en què es prenen les decisions, està representada en la diversitat de grups que existeixen a casa nostra i arreu del món. Cada grup o associació, amb el tarannà que li es propi i s’ha elegit, ha pres la torxa i la fa avançar per uns camins que, finalment, ens han de portar a la realització d’aquella paritat per la que va començar a treballar d’una manera sistemàtica el Col·lectiu de Dones en l’Església. Encara hi som, però avui compartim, com ens és donat de fer, amb tots aquells grups més joves que poden córrer més de pressa per uns camins que el Col·lectiu, no sense lluita, va anar preparant. No hem avançat com volíem, però els noms de dones en esferes eclesiàstiques que no havíem imaginat, donen fe que valia la pena començar.

Cada una de nosaltres, a Girona a Barcelona i altres llocs, a casa o al carrer, el dia 7 de març reiterarem aquells objectius que va moure aquelles primeres dones d’ara fa tants anys. El dia 7 de març ho farem davant la Catedral de Barcelona amb la plataforma Alcem la Veu que ens uneix a una plataforma més universal Voices of faith. Companyes, us recorda alguna cosa aquestes trobades davant la catedral?

Roser Solé i Besteiro
Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat
Alcem la Veu