Pages Menu
Rss
Categories Menu

Llibreria del CDE

Llibres del CDE


Isabel Corpas de Posada
¿Ordenación de mujeres?: Un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana
2020: Edición Kindle gratuita en Amazon

Tal es el título del más reciente libro de Isabel Corpas de Posada, decana de las teólogas católicas de Colombia; una obra que si bien responde a la invitación del papa Francisco a hacer propuestas valientes en el marco del proceso sinodal abierto en atención a la situación de la Amazonía, va mucho más allá y se constituye en una contribución para pensar la ministerialidad de la Iglesia católica en todo tiempo y lugar.

Mientras la pandemia del coronavirus avanza en América Latina, el libro de Corpas ofrece elementos para hacer frente a otro mal; uno que caracteriza la práctica del poder en la Iglesia católica: el clericalismo. A dicho mal le atribuye la autora no solamente la histórica exclusión de las mujeres en la Iglesia, sino también la contradicción entre la actual estructura institucional del catolicismo y el espíritu original del proyecto cristiano. Según ella, ambas situaciones están asociadas al proceso de sacerdotalización que a lo largo de los siglos le asignó a los hombres preeminencias en la organización eclesial. Dicho proceso apeló a diversidad de argumentos que le fueron cerrando instancias de participación a las mujeres, a pesar del innegable protagonismo que habían tenido muchas de ellas en los orígenes del cristianismo.


Emma Martínez Ocaña
Es tarde pero es nuestra hora
Madrid : Narcea Ediciones, 2020

Este libro, aunque fraguado y pensado a lo largo de los últimos años, ha brotado durante el confinamiento provocado por la COVID-19.

No solo es una reflexión sobre el acontecimiento en sí y sobre lo que podríamos aprender de él, sino una mirada a las causas más profundas, con la finalidad de alertar ante la urgencia y gravedad de la situación actual: Es tarde.

Al mismo tiempo, la autora quiere unir su voz a tantas otras que nos alertan de la urgencia de realizar cambios profundos para salvar la vida en nuestro planeta y a nuestra especie en él: Es nuestra hora.

Es nuestra generación la que tiene que responsabilizarse. Pero será madrugada, es decir, aún estamos a tiempo, aún es posible emprender los cambios; en vez de derrotismo, a lo largo de estas páginas encontraremos una llamada a la esperanza activa y comprometida.

hi-somRoser Garriga i Trullols, M. Antònia Sabater i Montserrat, M. Pau Trayner i Vilanova
Hi som
Aportació de les dones creients a la societat i a l’Església catalanes
El Prat de Llobregat : Rúbrica Editorial, 2015

Aquest llibre és una reflexió sobre la participació de les dones en la societat tenint present dos espais concrets: el polític i el de l’Església. Un i altre han silenciat sistemàticament la seva presència i participació. Les autores van creure que aquest volum és un petit reconeixement a tantes dones que han donat sentit a les seves vides des de la participació solidària i en l’Església.

És un llibre heterogeni, que inclou dones amb poder polític, reines, sàvies en els seus àmbits culturals i creients en la tradició cristiana catòlica. No és un llibre d’història, sinó de divulgació de realitats desconegudes per moltes de nosaltres. Com que Hi som volem que es coneguin. (de la presentació de Mercè Otero Vidal)

una-historia-necessariaSefa Amell, Joana Ripollès, Magda Tomàs (Eds.)
Una història necessària
Col·lectiu de dones en l’Església 25 anys (1986-2011)
Barcelona : Viena Edicions, 2011

Aquesta és Una història necessària feta realitat a base de lluita i de treball il·lusionat per al reconeixement del femení en tots els estaments eclesials. Un llibre que commemora els 25 anys de compromís del Col·lectiu de Dones en l’Església: una realitat que demostra, una vegada més, la capacitat d’organització, d’estudi, d’aprofundiment, d’incidència i de creativitat que les dones són capaces de tenir quan s’uneixen amb uns objectius justos i engrescadors, avançant vers la paritat.

I és una història fructífera. L’expansió del Col·lectiu de Dones en l’Església durant aquest 25 anys, sobretot a Catalunya, però també en altres llocs de l’Estat, es pot copsar en aquests escrits. Han estat anys de treball intens i apassionat, d’estudi i formació, de sensibilització de les persones sobre la situació marginal que ocupen les dones en l’Església, i de fer créixer el nostre empoderament, sabent-nos capacitades i lliures, sense necessitat de mediacions masculines, per adreçar-nos a Déu avalades per Jesús, amic i únic mediador nostre.

Necessitem una conversió que superi la misogínia instal·lada en l’Església i que consideri l’aportació de les dones com a riquesa per a tot el Poble de Déu, sense reticències motivades pel gènere, perquè ben aviat la nostra història sigui signe d’un temps ja superat.

dones-bibliquesEquip teològic del CDE
Mariángeles Cosculluela, Joana Ripollès, Maria Rivero, M. Antònia Sabaté, Magda Tomás i M. Pau Trayner (coord.)
Dones bíbliques. Una interpretació feminista
Editorial Mediterrània. Barcelona, 2004.
Inclou una cronologia i un CD-Rom

Les dones en la Bíblia són símbols de situacions produïdes dins el patriarcat i amb una visió androcèntrica que les converteix en mites inimitables i llunyans de la quotidianitat femenina. Una relectura femenina de totes elles fa descobrir actuacions que poden qüestionar el sistema hegemònic universal. Assolir una visió de conjunt de totes elles per a la construcció d’un nou ordre social i espiritual ens enriqueix. El seu coneixement ens obre nous camins i noves perspectives que fecunden la nostra espiritualitat. Reconèixer l’autoritat de les dones bíbliques és font d’humanització, perquè el que les embolcalla és tot signe i símbol que obre camins de nova actuació. Cal interpretar, descobrir i diferenciar el que és essencial del que és cultural, sense oblidar que som tot el que ens falta, i no el que ara per ara tenim.

Aquest treball vol recuperar dones, la seva història, el seu lligam amb Déu i la capacitat d’entrega i de servei que han desenvolupat en les seves comunitats. Conscients de la seva dignitat com a filles de Déu, han assumit responsabilitats, han pres decisions i han exercit, moltes d’elles, un lideratge sovint oblidat en l’eclesiologia. Trobaràs la seva referència bíblica perquè puguin descobrir tota aquesta riquesa i anar formant la seva nova visió de la dona i com a dona, en l’àmbit de fe. Per això ens hem de desfer de vells prejudicis religiosos i tenir en compte les aportacions que les dones sempre hem fet i continuem fent avui, a través de la vida, de l’estudi i de la reflexió teològica feminista. Aquest fet millora i enriqueix tot l’àmbit teològic-comunitari; allibera homes i dones, contribueix que la paritat sigui un fet real, no margina ningú i està més d’acord amb els plantejaments evangèlics que ens fa Jesús, dins els quals la igualtat i la germanor són els paràmetres d’actuació en el seu seguiment.

atrevir-se-diversitatPilar De Miguel; Sefa Amell (eds.)
Atrevir-se a la diversitat. Segon Sínode Europeu de Dones
Editorial Mediterrània. Barcelona, 2004. Colecció: Estudis Bíblics d’Interpretació Feminista

Les dones constituïm, des de sempre, una força que actualment es fa visible al món, i estem preparades per afrontar tota mena de reptes de futur. Ens hi hem estat preparant durant un temps molt llarg i ha arribat el moment de prendre decisions, sense esperar el beneplàcit de ningú. Perquè, no fer-ho seria abdicar de les pròpies obligacions i responsabilitats.

El llibre que us presentem conté les principals ponències que es van dictar al Sínode, algunes resumides i d’altres completes. Recull també les resolucions finals, fruit del consens treballat amb esforç al llarg dels dies del Sínode. S’hi proposen compromisos i els desitjos per a totes les àrees de la vida: si alguna cosa és característica del moviment Sínode Europeu de dones és la relació entre l’espiritualitat i la política.

avancem-tanmateixCol·lectiu de Dones en l’Església
Avancem, tanmateix
Curs de l’Escola de Teologia Feminista: El cos de la dona. El lideratge de les dones en l’Església
Editorial Claret. Barcelona, 2002

El Col·lectiu de Dones en l’Església organitza regularment cursos de Teologia per tal de facilitar la investigació bíblica i teològica feta amb visió feminista i donar a conèixer aquest pensament de nova construcció.Aquest volum recull les aportacions de dos d’aquests cursos: «El cos de la dona» (estiu de 2001) i «El lideratge de les dones en l’Església» (tardor de 2001).
El cos femení constitueix el principal obstacle perquè les dones puguin exercir de manera plena un lideratge, entès com a servei, que pugui incloure la teologia, la doctrina, la moral, la doctrina i el magisteri eclesial.
D’aquí l’oportunitat de la publicació conjunta d’aquestes ponències.

mes-enlla-perdoCarme Alegre i Beneria, Roser Garriga i Trullols, Magda Tomàs i Ribes, M. Pau Trayner i Vilanova (Coord.)
Més enllà del perdó, la misericòrdia
Barcelona : Editorial Mediterrània, 2002

Hem viscut culpabilitzades i ho hem acceptat sense queixa a causa de la nostra ignorància. Culpes de tota mena, verbalitzades o no, han caigut com pesats fardells sobre les nostres espatlles innocents, generació rere generació (La dona encorbada, Lluc 13,10-17). Potser ara hem perdut aquella innocència, tan obedient i submisa com equivocada, que van forjar les circumstàncies. Estem esmicolant el fardell i l’estem convertint en inofensives serradures. Ara la ignorància no és excusa. Els signes dels temps parlen per nosaltres i Jesús, que veu la nostra gepa, ens crida: “dona, quedes lliure de la teva malaltia” (Lluc, 13,12).

Ens cal primer perdonar-nos nosaltres mateixes dels “pecats” que hem assumit com a tals, tan marcades estem pels estereotips. Després ens hem de perdonar les unes a les altres. Hem de rebutjar ser jutjades i jutjar-nos amb barems masclistes i no de Déu. Encara més, hem de saber-nos reconegudes com a filles, filles d’Abraham i de Sara, com diu Jesús. Filles de Déu.

aneu-digueuRosa Cursach i Salas, M. Antònia Sabater i Montserrat, Magda Tomàs i Ribes, M. Pau Trayner i Vilanova
Aneu i digueu…
Barcelona : Editorial Mediterrània, 2000

“Aneu de seguida a dir als seus deixebles: “Ha ressuscitat d’entre els mort, i ara va davant vostre a Galilea. Allà el veureu.” Aquest és el missatge que us havia de donar.” (Mt 28,7)

És aquest encàrrec el que ens ha mogut a aprofundir en el missatge que va donar a les dones del seu temps. El perfil de les cinc dones que us proposem i la manera d’acostar-nos-hi pensem que pot aclarir i fer-nos entendre que representem avui aquestes figures femenines que visqueren amb Jesús i amb els homes i dones d’aquell temps.

Per això volem copsar avui el missatge de salvació amb una lectura des de la vida actual i una relectura dels textos bíblics: què pot representar el Crist entre nosaltres.
“No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat.” (Mt 28,5)

Per això, sense por, interpretem el Crist, el ressuscitat.

y-todo-empezo-galileaMariángeles Coscuyuela, M. Pau Trayner
Y todo empezó en Galilea
Barcelona : Editorial Mediterrània, 2000

El Col·lectiu de Dones en l’Església inició con la publicación de este trabajo de reflexión Teológica Feminista, la edición del material que se ha ido elaborando en los encuentros bíblicos-teológicos de estudios, que periódicamente realiza en su sede de Barcelona.

Nuestro objetivo es ensanchar el espacio teológico actual con nuestras aportaciones surgidas de la respuesta, que desde siempre las mujeres, hemos dado al mandamiento recibido en la resurrección del Señor: “Id y decid…”

emma-barcelonaJoana Ripollès-Ponsi Ortiz, M. Pau Trayner i Vilanova
Emma de Barcelona
Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Una dona a l’inici de la història de Catalunya (s. IX-X)
Barcelona : Editorial Mediterrània, 2000

Aquest llibre és especial. Es troba a mig camí de la ficció i de la història. O millor dit, és un llibre de ficció basat, però, en els coneixements que avui tenim de la història. De la història dels segles IX i X, a cavall del primer mil·lenni, que té per marc un indret concret, el monestir de Sant Joan de les Abadesses, i una protagonista, la seva abadessa Emma.

Les autores (que s’amaguen darrere l’abadessa Emma) s’han documentat bé sobre l’època i sobre l’abadessa, i han sabut fer reviure la vida, les aspiracions, les preocupacions d’una dona de la qual només ens han arribat el nom i la signatura en alguns documents. Per fer-ho, han recreat literàriament el personatge i el seu entorn. Han aconseguit així fer entenedora una època llunyana del passat català; llunyana, però, essencial, ja que va posar les bases de la Catalunya d’avui. Narració històrica real? Potser sí; en tot cas, versemblant.

(Del Pròleg d’Eulàlia Duran)

Emma de Barcelona fou una de les filles de Guifré el Pilós. Va ser la primera abadessa del Monestir de Sant Joan de Ter. La labor que va dur a terme durant tota la seva vida no pot continuar silenciada i només coneguda per un cercle molt especialitzat. La reivindicació de la seva figura que es fa en aquest llibre no és un elogi a ultrança sinó una versemblant aproximació a una dona totalment compromesa i integrada en el seu temps, amb una forta personalitat i una actitud molt responsable davant de la missió a què havia estat destinada i que no defugí gens ni mica sinó al contrari: devia acceptar-la tot incorporant la pròpia voluntat. D’altra manera no hagués pogut fer la important tasca que realitzà en una època clau per als inicis d’una nacionalitat després de la desfeta del territori ocasionada per la conquesta àrab.

petita-historia-emmaJoana Ripollès-Ponsi Ortiz, M. Pau Trayner i Vilanova
Il·lustracions: Pilarin Bayés
Petita història d’Emma de Barcelona
Barcelona : Editorial Mediterrània, 2000

La història de l’abadessa Emma explicada per ella mateixa als infants i il·lustrada per Pilarin Bayés. A través de les explicacions que ens dóna sobre la seva vida i la de la seva família ens introdueix en el que era la vida a l’Edat Mitjana.

Amb Emma de Barcelona començarem a teclejar els primers compassos de la Història de Catalunya. Ella en va ser protagonista i testimoni important en els seus inicis, allà pels segles IX i X.

drets-humans-donesCol·lectiu de Dones en l’Església
Els drets humans de les dones en les religions al segle XXI
I Curs de Tardor de l’Escola de Teologia Feminista
Editorial: Mediterrània. Barcelona, 2000

Les religions monoteistes com la jueva, la islàmica i la cristiana, més influents en el món occidental i a Àfrica, exerceixen la seva força en les Convencions Internacionals esmentades i són subjectes de fre a les peticions que fan les dones per tenir paraula i lloc en els espais de decisió sobre allò que ens cal viure i creure: ¿Per què l’acció de la dona no pot ser paritària dins l’espai “sagrat”? ¿Per què la decisió sobre el propi cos ha d’estar condicionada per normes sorgides de la jerarquia? ¿Si som persones amb igualtat de drets civils, no podem tenir igualtat de drets religiosos? ¿És just que el nostre cos hagi de ser mutilat per ser acceptat en les cultures que només prioritzen el plaer corporal de l’home?

Podríem fer-nos moltes més preguntes, i la veritat és que ens les fem. Per això vàrem decidir encetat, en aquest 1r. Curs de Tardor que ara queda recollit en aquest llibre, aquesta problemàtica complicada, però que constantment està incidint en les nostres vides de dones. No hem volgut que faltessin veus de cultures llunyanes, com la del Tibet, encara que sigui només per encertar un primer contacte. És així com s’ha fet possible aquest espai de trobada, aprofundiment i discussió.

vers-antropologia-cristiana-integradoraCol·lectiu de Dones en l’Església
Vers una antropologia cristiana integradora
I Congrés Internacional de Dones Cristianes
Barcelona, Claret, 1998

La dona trenca el silenci, es fa visible, pren la paraula per dir-se ella mateixa i dir als altres la seva experiència vital de Déu teixida de sofriments i de desigs d’alliberament, i reformula la seva concepció de la fe a partir d’aquesta experiència compartida a l’interior de la comunitat dels marginats.Darrerament ho ha fet una vegada més, en el I Congrés Internacional de Dones Cristianes (Barcelona, 5-8 de setembre de 1997): una reflexió col·lectiva i constructiva per fer camí «vers una antropologia cristiana integradora», que aquest fou el lema del Congrés. «Fer camí» vol dir crear la consciència i les condicions necessàries perquè aquella «situació de dret» de què parlava sant Pau –«Tots els qui heu estat batejats en Crist… no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona… Tots sou un de sol en Crist» (Ga 3,27-28)– esdevingui una «situació de fet» en tots els àmbits de la vida, església inclosa.

dones-trenquem-silenciCol·lectiu de Dones en l’Església
Les dones trenquem el silenci
Barcelona, Claret, 1994

L’estiu de 1993 es va celebrar una setmana de reflexió sota el lema “Les Dones Trenquem el Silenci”, organitzada pel Col·lectiu de Dones en l’Església. Aquest volum, que es publicà amb el mateix títol que aquelles jornades, recull tota aquella reflexió (Investigacions Bíbliques i Teològiques, Anàlisis i Suggeriments, etc.); és de gran utilitat a l’hora de clarificar conceptes que han esdevinguts polèmics i fa un bon servei a qui estigui obert a un canvi d’actituds per tal d’avançar vers una Església més fraternal i igualitària, on les dones puguin tenir paraula i presència, sense que siguin discriminades pel fet de ser dones.

violencia-bibliaCol·lectiu de Dones en l’Església
La violència a la Bíblia
Escola de Teologia Feminista
V Curs d’Estiu