Pages Menu
Rss
Categories Menu

Posted on J març, 2019 in Reflexió-evangeli del mes

Reflexió: Març 2019

Jn 20, 11-18

Jesús s’apareix a Maria Magdalena

Maria es va quedar plorant a fora, a la vora del sepulcre. Mentre plorava, s’ajupí per mirar dins el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l’un al cap i l’altre als peus. Ells li diuen:

–Dona, per què plores?
Ella els respon:
–S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han posat.

Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no s’adonava que fos ell.

Jesús li diu:

–Dona, per què plores? Qui busques?
Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon:
–Si te l’has emportat tu, digues-me on l’has posat, i jo mateixa me l’enduré.

Li diu Jesús:
–Maria!
Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: — Rabuni —que vol dir «mestre».

Jesús li diu:
–Deixa’m anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus germans i digues-los: “Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu.” Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: «He vist el Senyor.»

També els va contar el que ell li havia dit.