Pages Menu
Rss
Categories Menu

Equip de coordinació

Equip permanent

Mercè Sasot  / Mercè Porrera / Mariona Saurí

Equip de coordinació

Mercè Sasot
Presidenta del CDE
Membre de l’Equip Permanent i Coordinadora de la revista
  Mercè Porrera
Secretaria del CDE
Membre de l’Equip Permanent
  Mariona Saurí
Tresorera del CDE
Membre de l’Equip Permanent
   Mercè Corominas
Vocal del Formació i Teologia
  Rosa Corominas
Vocal Fe i Pregària
Roser Solé
Vocal Revista