Pages Menu
Rss
Categories Menu

Equip de coordinació

Equip permanent

Mercè Sasot  /Piua Salvatella / Mariona Saurí

Equip de coordinació

Mercè Sasot
Presidenta del CDE
Membre de l’Equip Permanent i Coordinadora de la revista
Piua Salvatella
Secretaria del CDE
Membre de l’Equip Permanent
  Mariona Saurí
Tresorera del CDE
Membre de l’Equip Permanent
M. Pau Trayner
Vocal del Formació i Teologia
Roser Solé
Vocal Revista