Pages Menu
Rss
Categories Menu

Posted on J Gen, 2018 in Reflexió-evangeli del mes

Reflexió: Gener 2018


[En les cartes de Pau] El reconeixement específic de que algunes dones s’han afanyat per l’Evangeli (Maria, Trifosa, Trifena i Pérside) suposa una afirmació del seu lideratge. Al presidir les seves comunitats han re-significat el seu paper de “cuidadores”, atès que el verb “proistemi” significa “dirigir”, però a més a més “protegir” i “cuidar”, ambdues accepcions unides en les cartes paulines. És a dir, aquestes dones exerceixen el seu lideratge encoratjant el caminar comunitari amb exhortacions adequades al moment que viuen, i fins i tot, quan cal, esmenant. D’altra banda, que aquest terme s’apliqui també a homes que exerceixen les mateixes tasques, és un indicatiu de la manera com es redefineix l’autoritat masculina en l’Església introduint la cura com una qualitat imprescindible.”

Elisa Estévez López: “El poder de significar de las mujeres en las comunidades de Pablo” (Traducció Lliure)