Pages Menu
Rss
Categories Menu

Posted on J maig, 2017 in Notícies

Jornada d’Aprofundiment Teològic

Dissabte dia 17 de juny

JORNADA D’APROFUNDIMENT TEOLÒGIC: TREBALLAR PEL DIÀLEG, 500 ANYS DESPRÉS DE LA REFORMA

Amb la intervenció del Teòleg Andreu Dionís Garcia, Pastor de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa

DÍPTIC DEL CONGRÉS EN PDF

Luterans i catòlics han de redescobrir conjuntament el poder de l’Evangeli de Jesucrist per al nostre temps.

El compromís ecumènic per la unitat de l’Església està al servei no sols de l’Església sinó també del món, perquè el món pugui creure. La tasca missionera de l’ecumenisme es farà més gran a mesura que les nostres societats es facin més i més pluralistes en termes de religió. En aquest sentit cal reflexió i metanoia.

Del conflicte a la comunió, commemoració conjunta luterana i católica romana de la Reforma l’any 2017. Quart repte